مجتمع چاپ نقش الماسمجتمع چاپ و صحافی نقشینهچاپ فاکتور مهیار
بیستمین جشنواره چاپ

جشنواره صنعت چاپ و حفظ جایگاه صنفی

رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران گفت: اتحادیه چاپخانه داران تهران با موضوع برگزاری همزمان دو جشنواره صنعت چاپ و نشان تیراژه هیچ مخالفتی ندارد و بیشتر برایمان این مهم است که جایگاه اتحادیه در این جشنواره حفظ شود.
چت در واتساپ