30.3 C
Tehran
جمعه، 3 اردیبهشت 1400
مجتمع چاپ نقش الماسمجتمع چاپ و صحافی نقشینهچاپ فاکتور مهیار
تولید مواد اولیه صنعت چاپ

عدم زیرساخت تولید مواد اولیه صنعت چاپ در کشور

رئیس اتحادیه چاپخانه داران اصفهان گفت: مواد اولیه صنعت چاپ، فولاد نیست که بتوانیم به تولید داخلی آن تکیه کنیم و زیرساخت تولید مواد اولیه صنعت چاپ در کشور وجود ندارد، بنابراین اگر واردات به بازار آزاد سپرده شود، با توجه به شرایط موجود، در آینده نه چندان دوری در صنعت چاپ شاهد رکود خواهیم بود.
واردکنندگان کالاهای چاپی

تجدیدنظر در سیاست گمرک در قبال واردکنندگان کالاهای چاپی

رئیس اتحادیه چاپخانه داران تهران خواستار توقف اخذ تعهد از واردکنندگان کالاهای چاپی شد.